waddenecobits


Project: WaddenEcoBits

Opdrachtgever: Instituut Voor Natuureducatie (IVN)

Opdracht: Ontwikkel een object waarmee leeruitkomsten over duurzaamheid inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Deelfucntie: Projectleider. 

Doel: De bezoekers van Into The Great Wide Open informeren over wat basischoolleerlingen hebben geleerd in het kader van een energie onafhankelijk Vlieland in 2020 en de inzet van Biomimicry 

Materiaal: Hout, Little Bits, diversen.

 

Concept ontwikkeling, vormgeving, ontwerp en constructie van interactieve maquette van Vlieland en projectleiding van een project met IVN, LAB Vlieland, ITGWO en obs de Jutter. Technische realisatie Hans Blaauw van Thins IO.

WaddenEcoBits is een onderwijsproject van IVN over biomimicry en sluit aan bij de wens van Vlieland om in 2020 energie onafhankelijk te zijn. 

De maquette is een vorm om de leerresultaten van de leerlingen voor festival bezoekers inzichtelijk te maken. 

Naast het ontwikkelen en maken van de maquette ben ik als projectleider werkzaam geweest voor dit project. Als projectleider was ik aanspreekpunt voor alle betrokken partners, faciliteerde ik overleggen en zorgde ik er onder andere voor dat de goederen tijdig verscheept werden en slaapplekken beschikbaar waren voor projectleden. 

 

info:

- Into The Great Wide Open

- LAB Vlieland

- Things.IO

- IVN

- WaddenEcoBits video
Kluit&Berg werkte voor en met: