over kluit&berg

Sinds 2018 ben ik KLUIT&BERG.

 

In voorbijgaande jaren heb ik mij breed georiënteerd. Ik ben opgeleid als timmerman en welzijnswerker. Ik studeerde aan Minverva Academie voor Popcultuur waar ik mijn propedeuse Vormgeving haalde en afstudeerde als Bachelor of Popular Culture.

 

Ik werkte in de daklozenopvang en gehandicaptenzorg, op bouwplaatsen en decorwerkplaatsen, maar ook in de cultuursector als (theater)maker en organisator. 

 

Deze uiteenlopende ervaringen maken het mij mogelijk te schakelen tussen denken en doen, doordacht en doorpakken, tussen kunst en kitsch.

foto: Amarins Zandstra Fotografie


Kluit&Berg werkte voor en met:

banner foto's: Amarins Zandstra Fotografie