ontwerp

Soms is het lastig om een voorstelling te maken van de ideeën die je hebt. Welke opties maken je idee mogelijk en welke zijn een beperkende factor? Ik denk graag mee in het ontwerp. Op verzoek kan ik jouw idee met al haar opties inzichtelijk maken door het maken van tekeningen. Door het ontwerp zelf uit te werken is de praktische uitvoer makkelijker te realiseren.